Mentaliteit en visie

Nieuw West-Brabant is een collectief van ondernemers en burgers voor een nieuwe, andere manier van samenleven.

Onze droom is dat er een sterke, zelfdragende en decentrale economie ontstaat waarin mensen vreedzaam en op een waardige manier met elkaar samenleven.

We hebben als burgers steeds meer facetten van het leven in eigen beheer. Aan deze transitie werken we in kerngroepen, zoals ‘lokaal ondernemen’, ‘landbouw’ en ‘zorg’. Er komen pilots en projecten.

Stapje voor stapje gaan we steeds meer lokaal: je tomaten komen uit Dorst, je stukje vlees uit Chaam en de groenten uit een van de vele Bredase voedselbossen.

Nieuw West-Brabant faciliteert, stimuleert en ondersteunt bestaande en nieuwe regionale initiatieven die leiden tot een respectvolle, duurzame en zelfredzame samenleving. Ze verbindt mensen met vergelijkbare ideeën en helpt indien nodig.

 

Waarom laten we dat niet over aan de politiek?

Wereldwijd wordt op dit moment nagedacht over maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Zo wordt er bij onder meer de Verenigde Naties, binnen de Europese Unie, bij transnationale ngo’s en bij denktanks als het World Economic Forum door beleidsbepalers, politici en gezichtsbepalende ondernemers gewerkt aan ideeën over een betere wereld.

Deze initiatieven gaan echter uit van centrale aansturing om de grote uitdagingen in de wereld wil aanpakken. Deze top-down aanpak heeft voordelen voor grote issues, maar kan ook een bedreiging vormen wanneer deze gecentraliseerde macht wordt uitgebuit door lobbyisten of wordt aangegrepen voor commerciële of politieke doeleinden.

Daarom stellen we daar een lokaal en regionaal alternatief tegenover dat ‘bottum-up’ werkt. Daarbij gaan we ook de samenwerking aan met lokale politiek en publieke instituties. We breken niets af, maar bouwen op.

 

Hoe doen we dit?

Iedere geïnteresseerde wordt lid van een coöperatie en is daarmee ook mede-eigenaar van de beweging. Op ieder moment kan dat lidmaatschap worden beëindigd.

We werken in verschillende kerngroepen. Denk aan landbouw, zorg, onderwijs en energie. Voor iedere kerngroep worden concrete doelen geformuleerd met een eerste streefdatum.

Onder de paraplu van de coöperatie worden projecten en pilots opgezet waar leden van kunnen profiteren. Denk aan gezamenlijke inkoop van energie of regionale coöperatieve initiatieven voor voedsel.

Nieuw West-Brabant heeft contact met soortgelijke initiatieven als Society 4.0 en Vereniging Nieuw Westland, maar is een zelfstandig en onafhankelijk initiatief met een onafhankelijke structuur.


De 9 domeinen

Klik op een domein voor meer informatie.

Directe Democratie
Directe Democratie

Digitaal en verbinding
Digitaal & verbinding

Leren en ontwikkelen
Leren & ontwikkelen

Regionaal ondernemen

Regionaal ondernemen

Regionaal geld
Regionaal geld

Samen wonen
Samen wonen

Voedsel en landbouw
Voedsel & landbouw

Energie en water
Energie en water

Gezondheid & zorg
Gezondheid & zorg