Living Field Lab

Living Field Lab voor radicale gebiedsontwikkeling in de gemeente Roosendaal. Duurzaam wonen, midden in de natuur.

Een nieuwe manier van leven

Living Field Lab Roosendaal is geïnspireerd op het idee om duurzaam en landelijk te kunnen leven. In dit concept woon je groen, sociaal, ruim en gezond. Hier teel je je eigen groente en fruit en wandel je door de laantjes tussen de kavels. Het is het wijkje van de toekomst: de grotendeels zelfvoorzienende woning wordt gebouwd met biobased materialen er is geen gasaansluiting, jouw woning draait grotendeels op zonne-energie en in plaats van een riool-aansluiting wordt jouw afvalwater op een natuurlijke manier gezuiverd door een helofytenfilter. Hier ken je je buren, maar heb je ook privacy in je duurzame energie-neutrale woning


Met dit project gaan we gebiedsontwikkeling inzetten als katalysator voor een brede transitie. Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. Energetisch, technisch, verantwoord mini wijkje met gemeenschappelijke energie opwekking.


Het Living Field Lab is in alle opzichten een uniek project, gericht op de meest duurzame manier van leven, in combinatie met zeer innovatieve woningen in een uniek gebied. Hier geniet je van de rust en het groen van het platteland en maak je gebruik van de voorzieningen van de nabij gelegen steden. 

Roosendaal in de kijker

Roosendaal in de kijker op ontwikkelingsgebied: agile, veerkracht, wendbaar en adaptief.


Iedereen mag een kavel uitzoeken in het groene gebied. Hierbij is het uitgangspunt dat het gebied een ruime opzet krijgt. 


Mensen bepalen samen over zaken als openbare ruimten, wegen, paden en groen.

Integraal experiment

 • Water neutraal 
 • Energie neutraal 
 • Mobiliteit (gedeelde mobiliteit: auto’s en fietsen) 
 • Klimaatbestendig 
 • Funderingsvrij of reversibel 

Living Field Lab voor radicale gebiedsontwikkeling

Het living field lab wordt een bezoekerscentrum met een integrale duurzame bestemming waar de gemeente Roosendaal andere gemeenten kan uitnodigen.

 • LEREND & LEVEND ORGAAN vanuit de wijsheid van de natuur
 • EXPERTISE CENTRUM voor ecologie en circulair leven
 • LIVING LAB van experiment, techniek en innovatie
 • GRONDWET: uitgangspunt is dat ons handelen voedend is voor de aarde en onze leefomgeving
 • (INTERNE) CULTUUR werkend vanuit interactief, innoverend, participerend en verbeeldend gedachtegoed
 • BRON VAN ZIJN vanuit natuur, ecologische intelligentie, hoger bewustzijn, dienend leiderschap
 • LEREN VAN EN MET KINDEREN en met hun een circulaire en voedende toekomstige leefomgeving te creëren

Vanuit deze werkwijze bieden we een rijk fundament voor verandering aan bewoners, bedrijven, overheid, scholen en instituten om in gezamenlijkheid voedend te zijn in ons doen en laten voor de aarde en onze directe leefomgeving. Opdat we hier daadwerkelijk een integraal onderdeel van zijn en blijvenGebiedsontwikkeling

Het basis principe is eigenlijk de kracht van het collectief. Kan je de kracht beter gebruiken ten behoeve van het collectief belang? Wat is er voor nodig om de wijk als een organisatie te zien, een entiteit? Nu doet iedereen alles (regelen electra, zorg en verzekeringen bijvoorbeeld) los van elkaar. Dit kan anders. 

Hieronder een voorbeeld van organische gebiedsontwikkeling met betrekking tot de inrichting van de kavels. Één gebied, individuele kavels

Alle kavels vormen samen één geheel. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen je eigen kavel en de gemeenschappelijke voorzieningen. De grootte van je kavel is afhankelijk van welk type woning je kiest. In samenspraak met de landschapsarchitect ga je jouw eigen kavel indelen.


Men koopt een kavel. Om vervolgens een mooie groene wijk te maken, koppelen we zaken als openbaar groen, de doorwaadbare zone, waterberging, afvalwaterverwerking en natuurlijk de buurtweg met omliggende kavels tot een landelijk, logisch en goed werkend geheel. 


Het nieuwe samen wonen

De vrijheid en voordelen van het nieuwe samen wonen. Op naar een duurzame, waardevolle wijk. 

Het keren van capaciteit en waarde betekent samenwerken, zoals het gezamenlijk opwekken van energie, samen organiseren van onderwijs en huiswerkbegeleiding, gezamenlijk voedsel regelen en gezamenlijk zorg dragen. Het bouwen van deze onderdelen doen we samen in vertrouwen, en dat is ons uiteindelijke doel.


Zorg anders organiseren. We gaan samen werken en samen bouwen. We hanteren andere uitgangspunten. Duurzaam denken bijvoorbeeld. De wijk waarin iedereen participeert. Een centraal gebouw. Kunnen we een collectieve planning maken? 


Groen, sociaal, ruim en gezond


 • Combineren van functies wonen, leren en werken
 • Woningen op het erf laten geen footprint achter.
 • Energieneutraal o.a. door het benutten van de daken en kelders voor energie- opwekken en opslag (zonnepanelen, zonneboilers, water, ijs.....)
 • Voedselbos; zelf je groenten en fruit verbouwen in een bio-diverse omgeving.
 • Educatie rond deze holistische lifestyle in een nieuwe economie 
 • Maatschappelijk relevante projecten, door mensen met een beperking 'mee te laten doen’ en uit te breiden met andere duurzame en maatschappelijk relevante functies 

Transitie


Gebiedsontwikkeling inzetten als katalysator voor een brede transitie. 
Eén die landschap, milieu en sociale verbondenheid ten goede komt. 
Energetisch, technisch, ecologisch verantwoord mini wijkje met gemeenschappelijke energie opwekking.

Kernwaarde bouw


Bio-based bouwen: dus geen Pur, Pir, glaswol, steenwol en dergelijke.

Zelfvoorzienend wonen: energie opwekken; water managen; voedsel verbouwen.

Geen gasaansluiting. 

Bouwen/verbouwen op een milieuvriendelijke manier: De woning wordt bijna volledig voltooid in de loods.

Damp open ademend binnenklimaat: natuurlijke isolatie materialen met een natuurlijke vocht- en warmte regulering. 

Een zo groot mogelijke positieve voetafdruk creëren in plaats van een zo klein mogelijke negatieve voetafdruk.

Energieneutraal of energie plus woning.

CO2 productie: negatief.

Grondstoffenverbruik: Hout, Hennep, Kalk, Leem, Cellulose, Stro.

Levensduur van materialen.

Gezondheid: Ervaar rust en welzijn van lichaam en geest in een gezonde woning.

De natuur als leidraad: Isolatiemateriaal van cellulose, hennep, wol of stro.

Recycleerbaarheid van grondstoffen: gebruikte of duurzame materialen (her)gebruikt die bij de sloop kunnen worden opgenomen in de biologische kringloop of opnieuw worden hergebruikt.


Elk ontwerp wordt opgebouwd uit houten modules, die vervolgens op elke gewenste manier geschakeld en afgewerkt kunnen worden. Elke module bestaat uit talloze houten onderdelen die als een puzzel in elkaar passen. Hiervoor gebruiken we bijvoorbeeld gelamineerd vurenhout: dit is twee keer zo sterk als massief hout en komt altijd uit gecertificeerdeEuropese bossen. De onderdelen van de module worden robotgestuurd gefreesd door middel van CNC-freestechniek. Dit proces is op de millimeter nauwkeurig en beperkt het zaagverlies tot een minimum. Een ecologische woning voldoet aan de nieuwste wettelijke eisen (bouwbesluit) en is duurzaam omdat ze het milieu minder belasten en minder CO2 uitstoten. Dat is onder meer te danken aan de goede isolatie en aan het gebruik van duurzame technieken.


Een aangename binnentemperatuur, ongeacht de tijd van het jaar, door de perfecte balans tussen isolatie en installaties. 

Je ervaart meer dan gewoon wonen. In jouw woning kom je thuis, een plek waar ruimte is voor jou (en je familie). Thuis is een plek waar je je prettig voelt: thuiskomen én genieten van het leven. Van de groene omgeving, de rust, de ruime tuin, het comfort, buiten én binnen. Jouw eigen eco woning sluit volledig aan bij de omgeving en stelt jou in staat om heel comfortabel te wonen op de meest duurzame manier mogelijk.

De geprefabriceerde delen van de woning worden zonder hoge stikstof-depositie met lichte, elektrische kranen op de bouwplaats neergezet.
Bijzonder goede natuurlijke geluidsisolatie.