Doneren 

Draag je het initiatief een warm hart toe? Naast lid worden kun je overwegen om éénmalig te doneren of een periodieke gift te doen. Jouw bijdrage is essentieel.

We zijn vrij van subsidies en onze projecten zijn financieel alleen mogelijk dankzij onze leden en donateurs!

25


Doneer nu

Sponsoring

Periodieke gift met belastingvoordeel
Wil je Nieuw West-Brabant voor langere tijd financieel steunen? De Belastingdienst maakt het aantrekkelijk om een periodieke gift te doen. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan je een deel van je gift terugkrijgen als belastingvoordeel.

Belastingaftrekbaar
Bij het schriftelijk vastleggen van de gift mag je deze in zijn geheel opgegeven als aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarden zijn dat er minimaal vijf jaar achtereen dezelfde gift wordt gedaan en dat dit schriftelijk wordt vastgelegd. Let op: de jaarbijdrage voor het lidmaatschap geldt niet als periodieke gift en is niet aftrekbaar!

Gemakkelijk te regelen
Je kunt deze periodieke gift eenvoudig zelf regelen:
Download de ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’ welke bestaat uit een formulier voor de schenker, een formulier voor de ontvanger, en een toelichting. Je vindt dit formulier op deze pagina van de Belastingdienst.
Vul beide formulieren in en onderteken ze, dus zowel het formulier voor de schenker als het formulier voor de ontvanger. Stuur dit alles op aan: Nieuw West-Brabant, Etnastraat 20, 4814 AA Breda.

Wij zullen de formulieren verder invullen, ondertekenen en het formulier voor de schenker aan je retourneren. Jaarlijks zullen we je per e-mail vragen het toegezegde aan ons over te maken. Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Nalatenschap

Je staat er liever niet te veel bij stil, maar toch is het prettig om je nalatenschap goed geregeld te hebben.

Voor velen is het een geruststelling te weten dat hun opgebouwde vermogen na het overlijden op een goede manier ingezet gaat worden. Het is mogelijk om Nieuw West-Brabant op te nemen in je testament. Coöperatie Nieuw West-Brabant zal met ontvangen bedragen zorgvuldig omgaan en zoveel mogelijk naar de wens van de donateur inzetten.


Wij informeren graag over de mogelijkheden. Daarbij is het ook mogelijk dat we langskomen om de mogelijkheden en wensen te bespreken. Neem hiervoor  contact met ons op.

 

OOK MEEDOEN?

We werken aan een grote beweging van burgers en ondernemers die verandering initiëren en een voortrekkersrol spelen in de creatie van een lokaal geënte economie. Hoe groter de schaal, hoe sterker de nieuwe samenleving.

Wees ook een early-adopter. Zonder jou is er geen wij en zonder jou is er geen beweging.


ik wil meedoen